top of page

Kirjojen eettinen mankeli – kaikkia tietoja ei julkaista

On aika avata tarkemmin true crime -kirjan tekoprosessia, sillä edelleen genren ympärillä velloo vahvoja ennakkokäsityksiä. Mitä kulissien takana siis tapahtuu?


Tosiasia on se, että true crime on tullut jäädäkseen. Olisi tekopyhää ja väärin jättää rikosten käsittely kokonaan tekemättä, koska valitettavasti ne ovat osa yhteiskuntaamme. Mielestämme paras tapa käsitellä rikoksia on kirjallisuus, sillä uhrit voivat helpommin valita, lukevatko he sitä vai eivät.

Kirjoissa aiheen voi käsitellä myös laajemmin kuin muissa formaateissa. Laadukkaalla rikoskirjallisuudella onkin valtavat mahdollisuudet muuttaa maailmaa – tai ainakin Suomea. True crime -kirjojen tekemisessä on kuitenkin vastuu ja eettiset edellytykset.Kirjailija on oman teoksensa pääohjaaja, mutta DLK on vahvasti mukana kirjan editoinnissa ja tarkistuksessa. Oikeastaan mikään teos ei pääse julkaistavaksi ennen tarkkaa mankelointia. Käytämme tarvittaessa ulkopuolista apua, kuten asianajajaa tai muuta alan asiantuntijaa.

Vedämme eettisen raja joka kirjan kohdalla erikseen, mutta aina tietyin reunaehdoin. Meille on tärkeää toimia lakien mukaisesti, ja vaikka journalistin ohjeet eivät suoranaisesti koske kirjallisuutta, me toimimme myös näitä ohjeita kunnioittaen. Arvostamme asianosaisten yksityisyyttä ja huolehdimme osallisten kokemuksesta kirjan tekoprosessissa. Kunnioitamme uhreja ja huolehdimme myös kaikkien osapuolien turvallisuudesta. Tietojen paikkaansa pitävyys on myös tärkeää. DLK:n kirjojen lähteenä käytetään oikeuden ja viranomaisten asiakirjoja sekä haastatteluja. Joskus haastateltavakin voi muistaa asioita väärin, ja siksi heidän kertomuksensa tarkistetaan asiakirjoista. Kirjoihin etsitään myös yleistä tietoa kirjan aiheeseen liittyen, jotta lukija pystyy hahmottamaan kokonaiskuvaa. Yleistietokin etsitään luotettavista lähteistä.


Saamme usein kirjantekoprosessin aikana tietoomme sellaisia asioita, joita ei kuitenkaan voi syystä tai toisesta painattaa kirjaan. Esimerkiksi Eerikakirjasta jätimme pois Eerikan äitiin liittyviä terveystietoja, ja Koskelan teinisurma -teoksessa jätimme pois asianosaisen omaisten yksityiselämään liittyviä seikkoja.

Tällaiset päätökset johtuvat Suomen lain vahvasta yksityisyyden suojasta. Toisaalta päätös kirjan sisällöstä voi liikkua toiseenkin suuntaan. Uudessa kirjassamme Valmis tappamaan – kaksinkertaisen elinkautisvangin tarina oli mielestämme tärkeää kertoa yksityiskohtaisesti kirjan päähenkilön tekemistä raaoista väkivaltarikoksista. Se oli tärkeää, sillä halusimme herättää päättäjiä näkemään, minkälaisen vangin laki on päästämässä vapaaksi.Deadline Kustannuksen kirjat käyvät siis läpi tarkan prosessin, ja käsittelemme pienienkin yksityiskohtien kertomista kriittisesti ja eettisestä näkökulmasta. Uhrin ja läheisten oikeudet ja yhteiskunnallinen merkitys voivat joskus viedä eri suuntiin, ja siksi työ onkin haastavaa. Emme kuitenkaan koskaan tule jättämään tätä työvaihetta pois. Eettisyys on yksi isoimmista arvoistamme.


Avainasiat: true crimen merkityksellisyys, vaikutus, eettisyys ja laatu, eri näkökulmat, ihmisten tunteiden huomioiminen, true crimen rajat ja journalististen ohjeiden noudattaminen.

22 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page