Kun alaikäinen tappaa

Päivitetty: 1. kesä 2021

Miksi viime vuonna alaikäisten henkirikollisuudessa oli selkeä piikki? Miten nuori kykenee surmaamaan? Etenkin jälkimmäinen kysymys on vaivannut minua pitkään, ja siksi halusin kirjoittaa aiheesta kirjan. Erityisesti minua kiinnosti, millaisia yhtäläisyyksiä henkirikokseen syyllistyvien nuorten taustoista löytyy.

Vuoden 2020 aikana alaikäisen tekemiä henkirikoksia oli reilusti enemmän kuin aiemmin kuluneina viitenä vuotena. Viime vuonna poliisin tietoon tuli 45 henkirikosta tai sen yritystä, joissa tekijäksi epäiltiin alle 18-vuotiasta. Aiemmin nuorten tekemiä henkirikoksia oli vuosittain 9–16.

Vaikka tiettyä kaavaa nuorten tekemissä henkirikoksissa ei vaikuta olevan, taustalta löytyy usein laitos- ja päihdekierteitä, kaltoinkohtelua, väkivaltaa ja laiminlyöntejä.


Kesällä julkaistavassa kirjassani Musta Raivo kerrotaan Suomessa 2000-luvulla tapahtuneista henkirikoksista, joissa tekijänä on ollut alaikäinen. Teoksessa kuultavien nuorten tekemien henkirikosten avulla pystymme rakentamaan kokonaiskuvan tapahtumien kulusta. Myös tekijöiden sekä ammattilaisten haastattelut valottavat henkirikokseen syyllistyneen nuoren elämää.