Miten nuori ajautuu rikolliseen elämään?

Nuorisorikollisuus on 2020-luvulla tiivistynyt pienempään joukkoon nuoria, mutta rikokset ovat muuttuneet vakavammaksi ja niissä on entistä enemmän väkivaltaisempia piirteitä.

Minkälaisia rikoksia nuoret tekevät?

Useimmiten nuorten tekemät rikokset ovat alkoholiin tai huumausaineisiin liittyviä rikoksia sekä näpistyksiä. Kaikki rikokset eivät johda alaikäisten kohdalla tuomioihin, mutta tyypillisimpiä tuomioihin asti edenneitä 15–20-vuotiaiden tekemiä rikoksia ovat liikennerikkomukset. Henki- ja väkivaltarikokset ovat kuitenkin olleet huolestuttavassa kasvussa viime vuosina. Vuonna 2020 henkirikosten määrä moninkertaistui, ja poliisin tietoon tulleita alaikäisen tekemiä henkirikosepäilyjä oli vuoden 2020 loppuun mennessä moninkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna. Nuorissa ikäluokissa syyllistytään eniten väkivaltarikoksiin, mutta joudutaan useimmiten myös sen uhriksi. Eniten väkivaltaisuutta esiintyy 18–20-vuotiaiden keskuudessa.


Myös nuori on vastuussa teoistaan

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Siitä eteenpäin nuori joutuu tavalla tai toisella vastuuseen tekemistään rikoksista. Alaikäisen tekemissä rikoksissa otetaan tuomion antamisen hetkellä lain mukaan käyttöön lievennetty rangaistusasteikko.

Vaikka vankeusrangaistuksia tuomitaan entistä vähemmän nuorille, on keskimääräisissä vankeusajoissa kuitenkin havaittavissa pidentymistä. Tämä johtuu siitä, että nuoria tuomitaan yhä törkeämmistä ja vakavammista rikoksista, kuten henkeen ja terveyteen liittyvistä rikoksista ja ryöstöistä.


Rikosseuraamuslaitoksen mukaan nuorelle rikoksentekijälle voidaan määrätä myös vankeusrangaistusta ankaruudeltaan vastaava nuorisorangaistus, mikäli sakko ei ole rangaistuksena riittävä ja ehdoton vankeus katsotaan liian ankaraksi. Tuomio ehdottomaan vankeusrangaistukseen on mahdollinen vain erittäin painavalla syyllä.

Alaikäisen syyllistyessä vakavaan rikokseen, päädytään usein ohjaamaan nuori mielentilatutkimukseen. Mikäli mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen nuori määrätään vankeusrangaistukseen, voi vankeus kestää kahdesta kahteentoista vuoteen. Tuomio annetaan määräaikaisena vankeusrangaistuksena, ja se voi olla maksimissaan kolme neljäsosaa rikoksen maksimirangaistuksesta. Vaihtoehtoinen rangaistus esimerkiksi henkirikoksen tekijälle voi olla myös psykiatrinen pakkohoito, ja nuori on siellä siihen asti, kunnes hänet todetaan parantuneeksi. Psykiatrinen pakkohoito voi kestää siis vaikka koko eliniän.