top of page

Vankilapsykologin arkea

Olen Pia Puolakka, koulutukseltani oikeuspsykologi ja psykoterapeutti. Työskentelen projektipäällikkönä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikössä Älykäs vankila -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään sähköisiä palveluja, sellipäätteitä ja tekoälyn hyödyntämistä asiakastyössä. Olen työskennellyt aikaisemmin psykologina vankilassa ja oikeuspsykiatriassa mielentilatutkimusosastolla.


Vankilapsykologin työ on pitkälti yksilövastaanottotyötä. Psykologikeskusteluissa käydään läpi tehtyä rikosta ja rikoskäyttäytymiselle altistavia tekijöitä. Väkivaltakäyttäytymisen työstäminen on tärkeää, jotta kaikkein vakavimpien rikosten uusimisriskiä voidaan vähentää. Vankiloissa on useita erityisryhmiä, jotka on huomioitava psykologityössä kuten nuoret ja alaikäiset vangit sekä järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvat vangit. Tiettyjä rikostyyppejä, kuten väkivaltarikoksia ja seksuaalirikoksia varten on omia kuntoutusohjelmia. Psykologit ovat usein mukana myös päihdekuntoutusosastojen toiminnassa. Vangeilla onkin usein päihdeongelmia.


Vankien persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä. Haastavimpia asiakkaita ovat vaikeasti narsistiset ja psykopaattiset vangit. Heillä on heikko empatiakyky, eivätkä he kadu rikoksiaan.

Tunnekylmyys ja itsekeskeisyys johtavat silloin helposti muita ihmisiä hyväksikäyttävään ja rikolliseen käyttäytymiseen. Maailmalla on kuitenkin kehitetty psykoterapiamuotoja nimenomaan tällaisia vaikeita tapauksia varten. Vankiloissa on hyvin monenlaisia vankeja, ja jokainen heistä on yksilö, joten psykologityössä on kyettävä näkemään niin sanotusti rikoksen taakse itse syihin ja siihen elämänkulkuun, jonka seurauksena vankilaan on päädytty.


Parhaiten mieleeni ovat jääneet sellaiset asiakaskontaktit, joissa vanki on kyennyt aitoon muutokseen.

Eräs nuori vanki oli nuoresta iästään huolimatta kokenut niin rankkoja asioita, että lopulta seinä oli tullut vastaan. Hän oli käynyt lähellä kuolemaa ja ”herännyt” tilanteeseensa. Vankilassa hän pystyi katsomaan elettyä elämäänsä rehellisesti ja lopettamaan päihteiden käytön.


Työni parhain puoli on nähdä näitä onnistumisia. Nykyisessä työssäni keskushallinnossa pääsen kehittämään vankien kuntoutumista tukevia rakenteita laajemmalla tasolla, mikä on myös ollut hyvin palkitsevaa.


Pia Puolakka on Narsistit vankilassa -kirjan kirjoittaja.


244 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki