Vankilapsykologin arkea

Olen Pia Puolakka, koulutukseltani oikeuspsykologi ja psykoterapeutti. Työskentelen projektipäällikkönä Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikössä Älykäs vankila -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään sähköisiä palveluja, sellipäätteitä ja tekoälyn hyödyntämistä asiakastyössä. Olen työskennellyt aikaisemmin psykologina vankilassa ja oikeuspsykiatriassa mielentilatutkimusosastolla.


Vankilapsykologin työ on pitkälti yksilövastaanottotyötä. Psykologikeskusteluissa käydään läpi tehtyä rikosta ja rikoskäyttäytymiselle altistavia tekijöitä. Väkivaltakäyttäytymisen työstäminen on tärkeää, jotta kaikkein vakavimpien rikosten uusimisriskiä voidaan vähentää. Vankiloissa on useita erityisryhmiä, jotka on huomioitava psykologityössä kuten nuoret ja alaikäiset vangit sekä järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvat vangit. Tiettyjä rikostyyppejä, kuten väkivaltarikoksia ja seksuaalirikoksia varten on omia kuntoutusohjelmia. Psykologit ovat usein mukana myös päihdekuntoutusosastojen toiminnassa. Vangeilla onkin usein päihdeongelmia.


Vankien persoonallisuushäiriöt ovat yleisiä. Haastavimpia asiakkaita ovat vaikeasti narsistiset ja psykopaattiset vangit. Heillä on heikko empatiakyky, eivätkä he kadu rikoksiaan.

Tunnekylmyys ja itsekeskeisyys johtavat silloin helposti muita ihmisiä hyväksikäyttävään ja rikolliseen käyttäytymiseen. Maailmalla on kuitenkin kehitetty psykoterapiamuotoja nimenomaan tällaisia vaikeita tapauksia varten. Vankiloissa on hyvin monenlaisia vankeja, ja jokainen heistä on yksilö, joten psykologityössä on kyettävä näkemään niin sanotusti rikoksen taakse itse syihin ja siihen elämänkulkuun, jonka seurauksena vankilaan on päädytty.